Plastic Soup


1000Wishes

De Stichting PB2komstmuziek heeft tot doel : Het onder aandacht brengen van goede doelen, alsmede het bewust maken van het publiek van actuele maatschappelijke problemen, alles in de ruimste zin van het woord
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creŽren van thema georiŽnteerde media alsmede het verzorgen van optredens.

De stichting heeft geen winstoogmerk

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54138752
Banknummer: NL14 INGB 0006 0731 32 ten name van  Stichting PB2komstmuziek te Leidschendam.
Vestiging: Oostvlietweg 15 2266BL Leidschendam

Ronald Brautigam

Mobiel: 0618206864
Email:
ronald@pb2.nl
Tom van der Meulen

Mobiel: 0650254098
Email: tom@pb2.nl